ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567572.
View online Resources