ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ในท้องที่ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255924.
View online Resources