บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2545 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2545 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/192464.
View online Resources