มาตรฐานรายงานการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลอ้างอิง
(2003). มาตรฐานรายงานการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/417399.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล