ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 27/2561 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า [1. สมาคมผู้แประการซื้อขายรถจักรยานยนต์รถยนต์ 2. สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและกการสื่อสารไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 27/2561 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า [1. สมาคมผู้แประการซื้อขายรถจักรยานยนต์รถยนต์ 2. สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและกการสื่อสารไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/541482.
View online Resources