ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 9/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา โรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 9/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา โรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/276622.
View online Resources