แจ้งความกรมตำรวจพระนครบาล เรื่องออกเงินเรี่ยรายให้ซื้อสูบน้ำแลเครื่องดับเพลิงใช้ราชการกรมตำรวจพระนครบาล เพื่อสาธารณูประโยชน์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1919). แจ้งความกรมตำรวจพระนครบาล เรื่องออกเงินเรี่ยรายให้ซื้อสูบน้ำแลเครื่องดับเพลิงใช้ราชการกรมตำรวจพระนครบาล เพื่อสาธารณูประโยชน์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/206100.
View online Resources