รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "การปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า" 

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "การปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า" . Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/501762.
View online Resources