ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 35/2541 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานสยามชิโตเซะ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 35/2541 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานสยามชิโตเซะ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229170.
View online Resources