พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1298 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (บ้านใหม่) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1202 (หนองลาว) พ.ศ.2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1298 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (บ้านใหม่) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1202 (หนองลาว) พ.ศ.2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15994.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล