ประกาศรัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1976). ประกาศรัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/192851.
View online Resources