การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
สราพร เจนนุวัตร (2013). การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/368395.
View online Resources