ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/19867.
View online Resources