ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 28 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 28 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106967.
View online Resources