ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ "มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ "มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208027.
View online Resources