เอกสารประกอบการพิจารณากรอบการเจรจาข้อตกลงชั่วคราวระหว่างไทย - กัมพูชา เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนบริเวณเขาพระวิหาร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, อรณิช รุ่งธิปานนท์ (2008). เอกสารประกอบการพิจารณากรอบการเจรจาข้อตกลงชั่วคราวระหว่างไทย - กัมพูชา เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนบริเวณเขาพระวิหาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75969.
View online Resources