ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2127 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง กับภายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง (AIRPORT BUS) จำนวน 2 เส้นทาง [สายที่ A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ประตูน้ำ - สวนลุมพินี สายที่ A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ถนนข้าวสาร - สนามหลวง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2127 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง กับภายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง (AIRPORT BUS) จำนวน 2 เส้นทาง [สายที่ A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ประตูน้ำ - สวนลุมพินี สายที่ A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ถนนข้าวสาร - สนามหลวง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589374.
View online Resources