บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/357475.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล