ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ "มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ "มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/420233.
View online Resources