ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 9/2548 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานคราวน์ เบ็บแคน (บางปู)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 9/2548 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานคราวน์ เบ็บแคน (บางปู)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/197492.
View online Resources