เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์, อติวิชญ์ แสงสุวรรณ (2008). เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75627.
View online Resources