ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง แจ้งคำพิพากษาศาลอุทรธรณ์ที่พิพากษายกฟ้องโจทก์ (ศาลแพ่งธนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ล. 80/2533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสเคมีเกิลแอนด์ แมชชินเนอรี่ (จำเลยที่ 1) นายจุรินทร์ สินศิริพงษ์ (จำเลยที่2) นายมานพ พณิชย์ผาติกรรม (จำเลยที่ 3))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง แจ้งคำพิพากษาศาลอุทรธรณ์ที่พิพากษายกฟ้องโจทก์ (ศาลแพ่งธนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ล. 80/2533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสเคมีเกิลแอนด์ แมชชินเนอรี่ (จำเลยที่ 1) นายจุรินทร์ สินศิริพงษ์ (จำเลยที่2) นายมานพ พณิชย์ผาติกรรม (จำเลยที่ 3)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96031.
View online Resources