ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3546 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ - การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทนปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 4 : การพิมพ์นิตยสารวารสารด้วยระบบกราวัวร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3546 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ - การควบคุมกระบวนการการผลิตในงานแยกสีฮาล์ฟโทนปรู๊ฟ และพิมพ์ เล่ม 4 : การพิมพ์นิตยสารวารสารด้วยระบบกราวัวร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226576.
View online Resources