ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/538211.
View online Resources