คำสั่งการประปานครหลวง ที่ 392/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าน้ำประปารายกลุ่มสำหรับที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). คำสั่งการประปานครหลวง ที่ 392/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าน้ำประปารายกลุ่มสำหรับที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225742.
View online Resources