ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2563) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 2587 เชียงใหม่ - บ้านเป้า สายที่ 2588 บ้านแม่มาลัย - บ้านสบกาย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2563) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 2587 เชียงใหม่ - บ้านเป้า สายที่ 2588 บ้านแม่มาลัย - บ้านสบกาย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/568935.
View online Resources