ประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติ(อุทกภัย)อย่างซ้ำซาก

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติ(อุทกภัย)อย่างซ้ำซาก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60365.
View online Resources