ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดตรัง ที่ 01/2550 เรื่อง ขอเลิกการจดทะเบียนสหภาพแรงงานไทยเทครับเบอร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดตรัง ที่ 01/2550 เรื่อง ขอเลิกการจดทะเบียนสหภาพแรงงานไทยเทครับเบอร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/236159.
View online Resources