ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/247999.
View online Resources