ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงพาณิชย์ : จำนวน 3 ราย 1. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงพาณิชย์ : จำนวน 3 ราย 1. นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/576285.
View online Resources