ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536800.
View online Resources