คำสั่งที่ 3/2496 ของคณะกรรมการสำรวจออกโฉนดที่ดิน เรื่องให้ยกเลิกโฉนดที่ 2769 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และให้มีการออกโฉนดที่ดินใหม่ ตามความเป็นธรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1953). คำสั่งที่ 3/2496 ของคณะกรรมการสำรวจออกโฉนดที่ดิน เรื่องให้ยกเลิกโฉนดที่ 2769 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และให้มีการออกโฉนดที่ดินใหม่ ตามความเป็นธรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223035.
View online Resources