พระราชกฤษฎีกา กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2037 สายภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ - หนองบัวแดง ตอนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ - อำเภอหนองบัวแดง พ.ศ. 2529

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). พระราชกฤษฎีกา กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2037 สายภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ - หนองบัวแดง ตอนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ - อำเภอหนองบัวแดง พ.ศ. 2529. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35029.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล