ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6730 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบให้แสงสว่างแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษสำหรับแหล่งกำเนิดแสงชนิดแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6730 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบให้แสงสว่างแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษสำหรับแหล่งกำเนิดแสงชนิดแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604466.
View online Resources