ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (รถทัวร์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (รถทัวร์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/135493.
View online Resources