พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในเขตต์เพลิงไหม้ ที่ตำบลตลาดปากโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธสักราช 2483

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1940). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในเขตต์เพลิงไหม้ ที่ตำบลตลาดปากโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธสักราช 2483. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30981.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล