ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม ในกรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 38 คน ออกจากตำแหน่ง [จำนวน 7 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม ในกรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 38 คน ออกจากตำแหน่ง [จำนวน 7 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/422409.
View online Resources