พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต อ.ศีขรภูมิ กับ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ พ.ศ.2526

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต อ.ศีขรภูมิ กับ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ พ.ศ.2526. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30410.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล