บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/145501.
View online Resources