พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - ต่อ เขตเทศบาลเมืองน่านควบคุม ตอนอำเภอเด่นชัย - อำเภอเมืองแพร่ พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - ต่อ เขตเทศบาลเมืองน่านควบคุม ตอนอำเภอเด่นชัย - อำเภอเมืองแพร่ พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34812.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล