ข้อกำหนด (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยการประกอบ กิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำเค็ม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1953). ข้อกำหนด (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยการประกอบ กิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำเค็ม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225080.
View online Resources