เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรงใต้ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรงใต้ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/125892.
View online Resources