คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2837/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2837/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/534261.
View online Resources