ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2546

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/196794.
View online Resources