พระราชกฤษฎีกากำหนดโอนอากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่น ๆ เนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตต์เทศบาล ให้แก่เทศบาล (ฉะบับที่ 6) พุทธศักราช 2488

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1945). พระราชกฤษฎีกากำหนดโอนอากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่น ๆ เนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตต์เทศบาล ให้แก่เทศบาล (ฉะบับที่ 6) พุทธศักราช 2488. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26682.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล