ประกาศศาลจังหวัดพังงา เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นางสาวชุติมา ทับเย็น เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดพังงา คดีหมายเลขดำที่ 37/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 147/2550]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศศาลจังหวัดพังงา เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นางสาวชุติมา ทับเย็น เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดพังงา คดีหมายเลขดำที่ 37/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 147/2550]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/239551.
View online Resources