ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดลำพูน เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิครูบาคำมูล พฺรหฺมวิชโย วัดทาศรีมงคล (เหมืองลึก)"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดลำพูน เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิครูบาคำมูล พฺรหฺมวิชโย วัดทาศรีมงคล (เหมืองลึก)". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/269569.
View online Resources