เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....

dc.contributor.authorนวรัตน์ นพคุณTH
dc.contributor.authorชงคชาญ สุวรรณมณีTH
dc.contributor.authorยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์TH
dc.contributor.authorแดนชัย ไชวิเศษTH
dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1TH
dc.date.accessioned2012-10-10T04:19:31Z
dc.date.available2012-10-10T04:19:31Z
dc.date.issued2012-05TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... -(พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ) -(นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) -(นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) -(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) คำนำ สารบัญ 1. บทสรุปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2. หลักการและเหตุผลแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 3. สาระสำคัญ 4. หลักการและเหตุผลแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 5. สาระสำคัญ 6. หลักการและเหตุผลแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 7. สาระสำคัญ 8. หลักการและเหตุผลแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 9. สาระสำคัญ 10. ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ, นายนิยม วรปัญญา กับคณะ, นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 11. คณะกรรมการว่าด้วยความสมานฉันท์ปรองดอง 12. รายงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 13. บทสรุปรายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ 14. รายงาน กมธ.ปรองดองพิจารณาผลวิจัยพระปกเกล้าฯ พร้อมข้อเสนอแนะ 15. ตารางสถิติข้อมูลและผลการดำเนินคดีของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่ม นปช. 16. การพระราชทานอภัยโทษ และ การนิรโทษกรรม 17. การสร้างความปรองดองในต่างประเทศ 18. ตารางเปรียบเทียบการสร้างความปรองดองจากการศึกษา 10 ประเทศ 19. ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... รายนามคณะผู้จัดทำ ปกหลัง
dc.format.extent80TH
dc.identifierapl037-2555.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/324831
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักวิชาการ สำนักงานลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.subjectคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติTH
dc.subjectความขัดแย้งทางการเมืองTH
dc.subjectกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยTH
dc.subjectสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subject.lccสผ12TH
dc.titleเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo24TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2555-05
nalt.meetingAgendaร่างพระราชบัญญัติTH
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญนิติบัญญัติTH
nalt.officialDocNoอ.พ. 37/2555TH
nalt.proposerNameพลเอกสนธิ บุญยรัตกลินTH
nalt.proposerNameนิยม วรปัญญาTH
nalt.proposerNameสามารถ แก้วมีชัยTH
nalt.proposerNameณัฐวุฒิ ใสยเกื้อTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
apl037-2555.pdf
ขนาด:
1.82 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format