ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม [จำนวน 36 ราย 1. นายคึกฤทธิ์ คงตระกูล ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม [จำนวน 36 ราย 1. นายคึกฤทธิ์ คงตระกูล ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/546130.
View online Resources