มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเปิดทางให้รถผ่านจากถนนพหลโยธิน ไปถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเปิดทางให้รถผ่านจากถนนพหลโยธิน ไปถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/46691.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล